కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్

కీమోథెరపీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2167-7700

వాల్యూమ్ 8, సమస్య 1 (2020)

Research

Therapeutic Kit Identify the Type and Dosage of the Drug for Chemotherapy

Amirhossein Alimohammadian, Negin Maleki, Mohammad Zaefizadeh Bablan, Nayyer Latifinavid

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయం

Chemotherapy Regimens Make the Cancer Shrink

Tetsuya Konishi*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సంపాదకీయ గమనిక

Body Weight and Hematological Parameter Change in Advanced Breast Cancer Following Adjuvant Chemotherapy

Mohamad Luthfi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top