ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7890

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 6 (2017)

పరిశోధన వ్యాసం

Shakespeare and Autism: A Pilot Study Examining the Treatment Effects and Predictors of Treatment Response of the Hunter Heartbeat Method

Margaret H Mehling, Marc J Tasse and Rebecca R Andridge

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

The Effectiveness of Animal Assisted Therapy in Adults with Autism Spectrum Disorder: Study Protocol for a Randomized Controlled Trial

Carolien Wijker, Annelies Spek, Roeslan Leontjevas, Theo Verheggen and Marie-Jose Enders-Slegers

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top