ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7890

వాల్యూమ్ 4, సమస్య 2 (2014)

పరిశోధన వ్యాసం

Misdiagnosis of High Function Autism Spectrum Disorders in Adults: An Italian Case Series

Candida Claudia Luciano, Roberto Keller, Pierluigi Politi, Eugenio Aguglia, Francesca Magnano, Lorenzo Burti, Francesca Muraro, Angela Aresi, Stefano Damiani and Domenico Berardi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Early and Late-Onset Epilepsy in Autism: High Rate of Secondarily Generalized Seizures

Tomoyuki Takano, Chihiro Sawai, Yuko Sakaue, Katsuyuki Matsui, Noriko Nishikura, Seiichirou Yoshioka and Yoshihiro Takeuchi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top