ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్

ఆటిజం-ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2165-7890

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 1 (2013)

సమీక్షా వ్యాసం

Prefrontal Cortical-Cerebellar Interaction Deficits in Autism Spectrum Disorders

Detlef H Heck and James W Howell

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Teacher Implementation of Joint Attention Intervention in Preschool Classrooms: Fidelity and Context

Kathy Lawton and Connie Kasari

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Reelin Associated With Restricted and Stereotyped Behavior Based on Principal Component Analysis on Autism Diagnostic Interview-Revised

Ulrika Roine, Samuli Ripatti, Karola Rehnström, Timo Roine, Helena Kilpinen, Ida Surakka, Juho Wedenoja, Tero Ylisaukko-oja, Elli Kempas, Jaana Wessman, Irma Moilanen, Marja-Leena Mattila, Marko Kielinen, Katja Jussila, Saara Suomalainen, Esko Pulkkinen, Lennart von Wendt and Leena Peltonen

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top