అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 7, సమస్య 3 (2021)

సంపాదకీయం

Insights into the Biofilms

Godfred Antony Menezes

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Antimicrobial, Cytotoxicity, Acute Oral Toxicity and Qualitative Phytochemical Screening of the Aqueous and Methanolic Extracts of Physalis peruviana L (Solanaceae)

Joseph M. Kathare*, James M. Mbaria, Joseph M. Nguta, Gervason A. Moriasi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

సమీక్షా వ్యాసం

The Role of Fever in COVID-19.

K. M. Yacob*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

మినీ సమీక్ష

Milestone of World Pandemics: A Review on Remedy for COVID-19 Diseases to Revitalize Human Race Deadly Corona Virus

Adedayo Olajide Ajayi

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

Protein Residue Removal Research Project University Hospital of Wales HSDU

Mark Campbell*

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top