అప్లైడ్ మైక్రోబయాలజీ: ఓపెన్ యాక్సెస్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2471-9315

వాల్యూమ్ 3, సమస్య 3 (2017)

చిన్న కమ్యూనికేషన్

Histoplasmosis in Pulmonary Infection Patients from Hospitals in Hanoi, Vietnam

Hoang Thi Thu Ha, Hideaki Ohnoc, Nguyen Thuy Tram, Truong Nhat My, Pham Thanh Hai, Luong Minh Hoa, Nguyen Van Tien, Nguyen Thai Son, Yoshitsugu Miyazaki and Dang Duc Anh

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

Research

Comparative Efficacy of Different Chemical Treatments for Paddy Blast, Brown Leaf Spot and Bacterial Leaf Blight Diseases in Rice (Oryza Sativa L.)

Halima Qudsia, Muhammad Akhter, Awais Riaz, Zulqarnain Haider and Abid Mahmood

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి

పరిశోధన వ్యాసం

First Report of Alternaria Blight of Potatoes in Nomal Valley, Gilgit-Baltistan Pakistan

Aqleem Abbas

ఈ కథనాన్ని భాగస్వామ్యం చేయండి
Top