ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన

ఆర్థోపెడిక్ & కండరాల వ్యవస్థ: ప్రస్తుత పరిశోధన
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2161-0533

నైరూప్య

Revision Total Hip and Total Knee Arthroplasty for Massive Bone Loss and Periprosthetic Fracture Using a Total Femur Prosthesis: A Case Report

Michel Taylor and Gavin Wood

The number of complex total joint arthroplasties being performed each year is continually rising. Patients are undergoing primary and revision total joint arthroplasties at a relatively younger age and face a greater possibility of multiple revision procedures during their lifetime. Surgeons are often faced with significant osteolysis and bone loss and must find ways novel ways to deal with this difficult problem. Total femur arthroplasty using a megaprosthesis is a rare procedure and has been mainly described in the orthopaedic oncological literature, however it has not been described in aseptic, non-tumour related, revision procedures addressing massive bone loss, component loosening and periprosthetic fracture involving ipsilateral hip and knee joints. We present the case of a simultaneous revision total hip and total knee arthroplasty for massive femoral bone loss, aseptic loosening, periprosthetic fracture and functional leg length discrepancy using total femur megaprosthesis. We will briefly review the relevant literature, present the clinical presentation, imaging and surgical procedure as well as the early post-operative course. To our knowledge, total femur replacement for this indication has not been previously described.

Top