జర్నల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్సెస్ & పబ్లిక్ అఫైర్స్

జర్నల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సైన్సెస్ & పబ్లిక్ అఫైర్స్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2332-0761

నైరూప్య

PATH (People Assessing Their Health) Process and Deliberative Opinion Poll for Public Scoping in Health Impact Assessment

Kotamas S

In this literature review to compare the process to develop a suitable process for public scoping in health impact assessment, which found that the PATH and the Deliberative Opinion Poll are suitable to be developed for use by the public scoping process. The PATH is a process-oriented quality data. It helps to understand the community context deeply, the relationship between cultural traditions, community resources and valuable resource comments on the project and concerns on the impact that will affect your health. In the process of deliberative opinion poll is a process that allows for the acquisition of quantitative data to support qualitative data. Remember, making a clear picture even further. The data values and the benefits of resource comments on the project awareness, understanding of the project and Issue concerns the potential impact on the community. So these two processes are suitable for use in public scoping process.

Top