జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్

జర్నల్ ఆఫ్ క్లినికల్ & ఎక్స్పెరిమెంటల్ డెర్మటాలజీ రీసెర్చ్
అందరికి ప్రవేశం

ISSN: 2155-9554

నైరూప్య

Familial Psoriasis: Report of Three Generations Affected and Literature Review

Graciano-Machuca Omar, Salazar-Torres Francisco Javier, Zepeda-Nuño Sergio, Villanueva-Quintero Delfina Guadalupe, Alvarado-Navarro Anabell, Ramírez-Dueñas María Guadalupe, Sánchez-Hernández Pedro Ernesto

Psoriasis vulgaris (PsV) is a chronic inflammatory skin disease associated to genetic and environmental factors. We report two cases of a family with three generations affected with this pathology. The propositus (a three-year-old boy), his father and his grand-father present confluent erythematous plaques with scales and their diagnostic of PsV was made based on the clinical characteristics and supported by histopathological study. More than 50% of the body is covered by lesions. The propositus received treatment as hydrocortisone and emollients reflected a slight positive response; however his father has had multiple treatments without significant improvement.

Top
https://www.olimpbase.org/1937/